VACCINATIONER

Børnevaccinationer
Børnevaccinationer er gratis. Husk altid at medbringe vaccinationskort.

Udlandsvaccination
Det er muligt at få vaccinationer i klinikken forud for udlandsrejse. Dette kræver en konsultation i klinikken, hvor der gennemgåes, hvilke vaccinationer der anbefales til pågældende land og efterfølgende minimum en konsultation mere, hvor der gives vaccinationen. Da dette ikke er dækket af sygesikringen, skal man selv betale for begge konsultationer samt for hvert stik. Ellers henviser vi til Danske lægers vaccinationsservice på
http://www.sikkerrejse.dk/ hvor der gives råd om vaccinationer og ligeledes kan bookes tid til vaccination. Tidligere vaccinationskort er vigtige at medbringe. Såfremt det er muligt skal du henvende dig 4-6 uger inden rejsen. Det er dig, som skal bestille vaccinationen på apoteket, og medbringe den til klinikken.